DANH NGÔN VỀ TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

DANH NGÔN VỀ TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

10/12/2018 Cty CPTM Q&V 0 Bình luận

1. Sức mạnh của nhóm là từng thành viên. Sức mạnh của mỗi thành viên chính là nhóm.

Phil Jackson

 

2. Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức. Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt được những kết quả phi thường.

Andrew Carnegie

 

 

3. Sự cam kết của mỗi cá nhân trong một nỗ lực nhóm chính là điều tạo nên cách làm việc của một đội ngũ, một công ty, một xã hội và một nền văn minh.

Vince Lombardi

 

 

4. Tôi mời mọi người đến để lựa chọn sự tha thứ chứ không phải chia rẽ, làm việc theo nhóm cần vượt qua tham vọng cá nhân.

Jean-Francois Cope

 

 

5. Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm việc cùng nhau là sự thành công.

Henry Ford

 

6. Sự hợp tác cho phép giáo viên nắm bắt được khả năng của từng người tạo nên trí tuệ tập thể.

Mike Schmoker

 

7. Đoàn kết là sức mạnh. Khi có tinh thần đồng đội, sự hợp tác thì có thể đạt được những điều tuyệt vời.

Mattie Stepanek

 

 

8. Luyện tập cùng đồng đội chính là nét đẹp trong môn thể thao của chúng tôi, nơi mà bạn có thể hoạt động năm người như một. Bạn sẽ trở nên vị tha.

Mike Krzyzewski

 

 

Sưu tầm 

BÌNH LUẬN:
0966894389
popup

Số lượng:

Tổng tiền: